De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. De behandeling richt zich op het verminderen van de kans op terugval van patiënten. Daarvoor biedt de kliniek zorg op maat: ze behandelt waar mogelijk en begrenst waar noodzakelijk. Intensieve samenwerking met ketenpartners bij de overdracht speelt hierbij een belangrijke rol. De kliniek heeft twee vestigingen in Utrecht en een in Amersfoort (De Voorde) en kent drie specialisaties:

 • TBS

 • KIB (Kliniek Intensieve Behandeling)

 • Long Care voor zowel TBS- als KIB-patiënten

 • Patiënten
  TBS

  Doorstroom tbs-patiënten naar vervolgvoorziening

  In 2012 telde de kliniek 233 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale vervolgvoorzieningen was in 2012 met 23 patiënten iets lager dan in 2011. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 183,3. En de gemiddelde bezetting van de KIB lag op 49,5.

 • Patiënten
  TBS
  KIB

  Aantal patiënten in zorg

  In 2012 telde de kliniek 233 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale vervolgvoorzieningen was in 2012 met 23 patiënten iets lager dan in 2011. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 183,3. En de gemiddelde bezetting van de KIB lag op 49,5.

 • Patiënten
  TBS
  KIB

  Aantal beschikbare bedden

  In 2012 telde de kliniek 233 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale vervolgvoorzieningen was in 2012 met 23 patiënten iets lager dan in 2011. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 183,3. En de gemiddelde bezetting van de KIB lag op 49,5.

 • Behandelduur
  TBS

  Uitstroom tbs-patiënten

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel mogelijk terug de maatschappij in te brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2012 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 7,3 jaar. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

 • Behandelduur
  TBS

  Gemiddelde behandelduur van tbs

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel mogelijk terug de maatschappij in te brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2012 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 7,3 jaar. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

 • Recidive
  TBS

  Ongeoorloofde afwezigheid tbs-patiënten (tijdens verlof)

  In 2012 zijn 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2012 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicoverhogende factoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten als wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s, is de kliniek uniek. Het leefmilieu en klimaat waarin patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek de recidivecijfers laag.

 • Recidive
  TBS

  Ontvluchtingen tbs-patiënten

  In 2012 zijn 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2012 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicoverhogende factoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten als wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s, is de kliniek uniek. Het leefmilieu en klimaat waarin patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek de recidivecijfers laag.

 • Recidive
  TBS

  Recidive tijdens tbs

  In 2012 zijn 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2012 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicoverhogende factoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten als wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s, is de kliniek uniek. Het leefmilieu en klimaat waarin patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek de recidivecijfers laag.

 • Recidive
  TBS

  Incidenten tijdens verlof

  In 2012 zijn 2 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2012 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. De kliniek beoordeelt naast de risicoverhogende factoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten als wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s, is de kliniek uniek. Het leefmilieu en klimaat waarin patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek de recidivecijfers laag.

 • Verlof
  TBS

  Begeleid verlof tbs-patiënten

  De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s voor de samenleving uit het oog te verliezen. 43% van de patiënten heeft binnen 2 jaar begeleid verlof ten opzichte van 26% landelijk. In 2012 gingen 96 patiënten op begeleid verlof en 32 patiënten op onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties.

 • Verlof
  TBS

  Onbegeleid verlof tbs-patiënten

  De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s voor de samenleving uit het oog te verliezen. 43% van de patiënten heeft binnen 2 jaar begeleid verlof ten opzichte van 26% landelijk. In 2012 gingen 96 patiënten op begeleid verlof en 32 patiënten op onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties.

 • (Vrijwilligers)werk
  TBS

  Aantal patiënten dat buiten de kliniek werkt

  Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2012 werkten er 14 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden 12 patiënten vrijwilligerswerk. Een deel van de patiënten (7) die vrijwilligerswerk deden, deden dat op plekken die de Van der Hoeven Kliniek had ingekocht. Van de mensen met werk waren er 8 die werkten via een betaalde baan via de Gemeente (via de Wet Sociale Werkvoorziening). De Van der Hoeven Kliniek had voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

 • (Vrijwilligers)werk
  TBS

  Aantal patiënten dat buiten de kliniek vrijwilligerswerk doet

  Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2012 werkten er 14 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden 12 patiënten vrijwilligerswerk. Een deel van de patiënten (7) die vrijwilligerswerk deden, deden dat op plekken die de Van der Hoeven Kliniek had ingekocht. Van de mensen met werk waren er 8 die werkten via een betaalde baan via de Gemeente (via de Wet Sociale Werkvoorziening). De Van der Hoeven Kliniek had voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

 • TBS
  KIB
  Klachten

  Stijging klachten van patiënten

  In 2012 zijn er in totaal 125 uitspraken naar aanleiding van ingediende klachten door patiënten van de Van der Hoeven Kliniek door de klachteninstantie afgedaan. Hiervan zijn er 25 afkomstig van KIB-patiënten en 100 Van TBS-patiënten. Hiervan zijn in totaal 42 gegrond verklaard (12 KIB en 30 TBS (deels) gegrond).
  In 2012 is een stijging van klachten ten opzichte van 2011 te zien. Deels kan dit verklaard worden doordat een patiënt verantwoordelijk is voor 48 van de ingediende klachten. Doordat de situatie van de patiënt gewijzigd is, zijn er door deze patiënt geen klachten meer ingediend.