De Waag was de eerste aanbieder van ambulante forensische expertise in Nederland. In 2012 bestond de Waag 20 jaar. De Waag is ontstaan vanuit de Van der Hoeven Kliniek en biedt als polikliniek gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis. We verzorgen behandeling, onderzoek en advies rondom de zorglijnen: Huiselijk Geweld, Agressie en Vermogen, en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Onze forensisch specialisten leveren maatwerk voor iedere individuele cliënt vanaf 12 jaar. Daarbij werken we met de nieuwste, meest effectieve en evidence-based behandelmethoden. Veiligheid staat steeds centraal. Dat start bij de cliënt en zijn directe netwerk en werkt door in de verdere omgeving. De Waag zet in op maatwerk voor iedere cliënt. De Waag behandelt cliënten met een juridische verwijzing en cliënten die zich vrijwillig aanmelden. De Waag had in 2012 acht vestigingen in de Randstad en een franchisevestiging in Zeeland.

 

 • Primair behandelde cliënten
  Totaal

  Aantal primair behandelde cliënten (totaal)

  De Waag had in 2012 8.497 nieuwe cliënten en op 31-12-2012 4.280 cliënten in behandeling. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is groei toegekend waarmee de lichte toename van het behandelen van cliënten vanuit het justitiële kader te verklaren valt. Het aantal cliënten dat in 2012 vrijwillig in behandeling is gekomen is licht afgenomen t.o.v. 2011. Het vragen van de eigen bijdrage aan cliënten door de overheid lijkt hierbij een rol te spelen.

 • Primair behandelde cliënten
  Forensische Zorg

  Aantal primair behandelde cliënten (FZ jeugd + volwassenen)

  De Waag had in 2012 8.497 nieuwe cliënten en op 31-12-2012 4.280 cliënten in behandeling. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is groei toegekend waarmee de lichte toename van het behandelen van cliënten vanuit het justitiële kader te verklaren valt. Het aantal cliënten dat in 2012 vrijwillig in behandeling is gekomen is licht afgenomen t.o.v. 2011. Het vragen van de eigen bijdrage aan cliënten door de overheid lijkt hierbij een rol te spelen.

 • Primair behandelde cliënten
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Aantal primair behandelde cliënten (GGZ jeugd)

  De Waag had in 2012 8.497 nieuwe cliënten en op 31-12-2012 4.280 cliënten in behandeling. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is groei toegekend waarmee de lichte toename van het behandelen van cliënten vanuit het justitiële kader te verklaren valt. Het aantal cliënten dat in 2012 vrijwillig in behandeling is gekomen is licht afgenomen t.o.v. 2011. Het vragen van de eigen bijdrage aan cliënten door de overheid lijkt hierbij een rol te spelen.

 • Primair behandelde cliënten
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Aantal primair behandelde cliënten (GGZ volwassenen)

  De Waag had in 2012 8.497 nieuwe cliënten en op 31-12-2012 4.280 cliënten in behandeling. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is groei toegekend waarmee de lichte toename van het behandelen van cliënten vanuit het justitiële kader te verklaren valt. Het aantal cliënten dat in 2012 vrijwillig in behandeling is gekomen is licht afgenomen t.o.v. 2011. Het vragen van de eigen bijdrage aan cliënten door de overheid lijkt hierbij een rol te spelen.

 • Primair behandelde cliënten
  Cliënt in PI

  Aantal primair behandelde cliënten (client in PI)

  De Waag is ook actief in PI’s en PPC’s in de omgeving. De Waag biedt maatwerkbehandelingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot verdere ambulante behandelingen. In 2012 behandelde de Waag 441 cliënten in PI’s en PPC’s. Deze toename t.o.v. 2011 is te verklaren omdat het ministerie van V&J groei heeft toegekend voor deze behandelingen. Het verlenen van forensische zorg is succesvol bij het verminderen van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49,3%) aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (20,9%).  De Waag vindt dat goede zorg voor gedetineerden van belang is. Ook helpt het de stap naar de GGZ na detentie te verkleinen.

 • Wachttijd aanmelding - intake
  Totaal

  Gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake in dagen (totaal)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd aanmelding - intake
  Forensische Zorg

  Gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake in dagen (FZ jeugd + volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd aanmelding - intake
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake in dagen (GGZ jeugd)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd aanmelding - intake
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake in dagen (GGZ volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd aanmelding - intake
  Cliënt in PI

  Gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake in dagen (cliënt in PI)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd intake - start behandeling
  Totaal

  Gemiddelde wachttijd van intake tot start behandeling in dagen (totaal)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd intake - start behandeling
  Forensische Zorg

  Gemiddelde wachttijd van intake tot start behandeling in dagen (FZ jeugd en volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd intake - start behandeling
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van intake tot start behandeling in dagen (GGZ jeugd)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd intake - start behandeling
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van intake tot start behandeling in dagen (GGZ volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.

 • Wachttijd intake - start behandeling
  Cliënt in PI

  Gemiddelde wachttijd van intake tot start behandeling in dagen (cliënt in PI)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2012 27 kalenderdagen ten opzichte van 31 kalenderdagen in 2011. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2012 32 dagen tegen 33 dagen in 2011. De Waag heeft in 2012 de aanmeldprocedures aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een lichte afname van de wachttijden voor cliënten.