De Forensische Zorgspecialisten biedt duurzame oplossingen die bijdragen aan een veiliger samenleving. Als dienstverlener in de forensische zorg bieden we een breed palet aan kennis en diensten. We zijn specialist op uiteenlopende gebieden, werken klinisch en poliklinisch, en ontwikkelen internationaal toonaangevende instrumenten. Daarbij geloven we in samenwerking en overleg. We zijn voorstander van openheid in de zorgprestaties en werken daar zelf hard aan met heldere registratie. We leren van onze ervaringen en we verbeteren in hoog tempo de prestaties van ons handelen. We investeren continu in kwaliteit van onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie. Dit met als missie: een veilige en leefbare samenleving.

 

De Forensische Zorgspecialisten bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Medewerkers

  Instroom van medewerkers

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2012. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 117 medewerkers stond een uitstroom van 98. De afgelopen jaren is steeds sprake geweest van groei. In 2012 per saldo van 19 medewerkers. Deze groei is lager dan voorgaande jaren.

 • Medewerkers

  Uitstroom van medewerkers

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2012. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 117 medewerkers stond een uitstroom van 98. De afgelopen jaren is steeds sprake geweest van groei. In 2012 per saldo van 19 medewerkers. Deze groei is lager dan voorgaande jaren.

 • Medewerkers

  Aantal medewerkers en formatie (fte’s) per 31/12

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2012. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 117 medewerkers stond een uitstroom van 98. De afgelopen jaren is steeds sprake geweest van groei. In 2012 per saldo van 19 medewerkers. Deze groei is lager dan voorgaande jaren.

   

 • Ziekteverzuim

  Ziekteverzuim De Forensische Zorgspecialisten

  Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten blijft ook in 2012 onder het landelijk gemiddelde van de GGZ en is licht gedaald ten opzichte van 2011.

 • Ziekteverzuim

  Ziekteverzuim GGZ landelijk

  Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten blijft ook in 2012 onder het landelijk gemiddelde van de GGZ en is licht gedaald ten opzichte van 2011.

 • Medewerkersonderzoek

  Medewerkersonderzoek

  In 2012 heeft De Forensische Zorgspecialisten een onderzoek onder haar medewerkers gehouden. Ondanks de roerige tijden waarin de organisatie zich bevond, was er een respons van bijna 70% en een overall cijfer van 7,3 boven de GGZ benchmark. Het onderzoek gaf belangrijke verbeterpunten waaraan in de komende periode gewerkt gaat worden.

 • Overig

  Externe websites

  In 2012 heeft De Forensische Zorgspecialisten een aantal van haar websites vernieuwd. De website van De Forensische Zorgspecialisten had sinds maart 2012 12.167 unieke bezoekers en een totaal aantal bezoeken van 18.459. De website van de Waag had sinds maart 2012 35.044 unieke bezoekers en een totaal aantal bezoeken van 49.253. De website van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling, had sinds december 2012 411 unieke bezoekers en een totaal aantal bezoeken van 613. In mei 2013 is de website van de Van der Hoeven Kliniek vernieuwd.

 • Overig

  In de media

  In 2012 zijn er 223 mediacontacten afgehandeld. Dit waren over het algemeen landelijke media (televisie en kranten). In 2010-2011 zijn er 164 mediacontacten afgehandeld. De Forensische Zorgspecialisten vindt het van belang om verantwoording over haar werk af te leggen. Door open te zijn over wat we als organisatie doen en waarom we dit zo doen, leveren we hieraan een bijdrage.